Waar moet ik beginnen, Ja, diep van binnen

                                                                                  want daar zit de pijn, dat ik niet echt mezelf kan zijn

                                                                                  Ik zou dat zo graag delen, om jou te helpen mij te helen

                                                                                  als jij zou willen luisteren, kan ik dat voor jou fluisteren

                                                                                  zodat ik als hond, kat of konijn, weer precies dat kan zijn

 

Dieren communiceren (via dierentolk Dhyana)

Dieren ‘praten’ voortdurend. De wijze waarop dieren dingen aangeven en mededelen is universeel. Het maakt niet uit in welk land het dier zich bevindt of waar hij vandaan komt, alle dieren over de hele wereld kunnen met elkaar communiceren. Als een hond uit Canada een hond uit Spanje tegen komt, dan kunnen die elkaar moeiteloos begrijpen.

 

Dieren hebben verschillende manieren om te communiceren. Dat kan zijn via lichaamstaal of via geluid en gedrag. Dat is de wijze van communicatie, die door ons als mens vaak wel wordt begrepen, waar veel mensen wel mee bekend zijn. Dieren communiceren echter ook nog op een andere manier, namelijk intuïtief, via energie. Met die  manier van mededelen heeft de mens weinig of geen ervaring. De mens moet zich daar bewuster op afstemmen om het dier te ‘horen’. Terwijl dieren  daarmee juist datgene naar buiten brengen wat hen het diepst van binnen bezighoudt. Dit is een heel essentieel onderdeel van de communicatie tussen mens en dier en juist daar gaat het dan mis.

 

Terwijl het dier toch echt denkt dat hij klare taal spreekt,  vindt het dier geen luisterend oor. Dat leidt dan tot verwarring en onbegrip in de relatie tussen jou en jouw dier.

 

Ik vind het zo mooi, dat ik dierentolk mag zijn. Sinds ik met dieren communiceer is er echt een wereld voor me open gegaan. Het is echt heel bijzonder om op die manier een blik op de dierenwereld te werpen. Het geeft een heel mooie inkijk in de prachtige en gevoelige wezens die ze eigenlijk zijn. En waar ze allemaal mee worstelen in de mensenmaatschappij, waarin ongemerkt veel van hen wordt gevraagd en ze hun weg moeten vinden om daarmee om te gaan. Dat kan tot bepaald gedrag of een bepaalde gemoedstoestand leiden. Door met het dier in gesprek te gaan, kan deze aangeven wat daaraan ten grondslag ligt en hoe de situatie voor het dier kan worden opgelost.

 

Ik heb al veel met dieren gesproken. En het is heel leuk om te ervaren hoe verschillend dieren kunnen zijn. Ieder dier heeft weer zo zijn eigen verhaal en een eigen karaktertje en dat komt in het gesprek duidelijk naar voren, in hetgeen het dier doorgeeft maar ook in de toon van het gesprek. Dat is voor mij fascinerend om als dierentolk mee te maken.

Sommige dieren zijn heel enthousiast en die blijven maar praten, die zijn zo blij dat ze eindelijk hun verhaal kwijt kunnen op een manier dat het ook echt door komt. Andere dieren zijn weer meer afhoudend of timide, die staan niet zo op de voorgrond om hun verhaal te doen en die hebben wat meer tijd nodig. Sommige dieren hebben ook echt humor, anderen zijn weer druk of bang. Alle varianten doen zich voor.

 

Niet alleen de dieren zijn heel blij, dat ze hun verhaal kunnen doen, dat ze begrepen worden en dat er doorkomt wat hen bezig houdt, maar ook de mensen worden er gelukkig van (ervaringen van klanten), omdat daardoor voor hen duidelijk wordt waarom hun dier bepaalde dingen wel of niet doet, hoe het dier zich voelt en wat ze voor hun dier kunnen doen. Ik heb veel gesprekken gevoerd en alleen maar positieve reacties van de mensen gehad.

 

Dus als je graag wilt weten waarom jouw dier(bare) niet lekker in zijn vel zit of waarom hij bepaalde dingen doet of om te weten of er nog dingen zijn die hij graag zou willen, die hem blij, ontspannen of nog gelukkiger zouden maken, dan kan ik, als dierentolk, voor jou met jouw dier spreken. Ook als je al bezig bent met gedragsbegeleiding of in overleg bent met je dierenarts, maar er toch niet helemaal uitkomt, kan ik als aanvulling daarop in gesprek gaan met jouw dier om zo het plaatje helemaal rond te krijgen.

 

Praten met jouw dier kan op afstand, het maakt dus niet uit waar jij en jouw dier verblijven. De communicatie via energetische weg is grenzeloos.

 

Uit mijn ervaring tot nu toe blijkt dat het inroepen van een dierentolk, ook als aanvulling op andere deskundige begeleiding, het wezenlijke verschil kan maken, dat het spreken met dieren er werkelijk toe doet.

 

 

Over mij (dierentolk Dhyana)

Ik ben Dhyana. Het is mijn wens om mens en dier samen in balans te brengen en hen zo optimaal te laten genieten van elkaars aanwezigheid. 

Ik heb de opleiding gedragsdeskundige honden bij Calming signs gedaan en al veel ervaring met gedragsbegeleiding van honden.

Verder heb ik de opleiding dierentolk basis en gevorderd bij Birgitta van Spronsen in Duitsland gevolgd en de opleiding dierentolk bij De Zomerhof in Bathem.

Ik heb al heel wat gesprekken gevoerd met dieren op verzoek van meerdere gedragsdeskundigen in aanvulling op hun begeleiding. En de dankbare reacties van de ‘baasjes’ hebben mij het vertrouwen gegeven om mijn scope te verbreden via deze website.

Sindsdien heb ik ook vele gesprekken gevoerd voor klanten, die hun weg naar deze website hebben gevonden. 

 

Lees ervaringen van klanten.

 

Consult en tarief dierentolk Dhyana

Het voeren van het gesprek met jouw dier vindt plaats op afstand. Het enige wat je hoeft te doen is een foto van jouw dier mailen.
De kosten per consult dierentolk bedragen 25 euro. Te voldoen na acceptatie van de aanvraag en nadat contact met het dier heeft plaats gevonden.

Voor mij voldoet, dat ik via het voeren van gesprekken mens en dier samen verder kan brengen. Het is dan ook niet de bedoeling, dat die vergoeding aan mij wordt overgemaakt, maar aan 1 van onderstaande goede doelen. Omschrijving van het goede doel zie pagina 7

onder vermelding van: via dierentolkdhyana.

 

-    Little Friends Lefkas (opvang van zwerfhonden op het Griekse eiland Lefkas, GR64 0171 2700 0062 7016 1053 880 t.n.v. Little Friends Lefkas, onder vermelding van: via dierentolk Dhyana, Lefkas Griekenland

- Stichting Dierennood, ezels en paarden in Egypte, NL16 INGB 0004 7841 60 t.n.v. Stichting Dierennoodonder vermelding van: via dierentolk Dhyana, project 168

-  Soi Dog Organisation(stoppen van de handel in hondenvlees), NL95 RABO 0113 4548 80 onder vermelding van: via dierentolk Dhyana, Dog Meat Trade

Als de kosten een drempel vormen in verband met de financiële situatie, dan kunnen we dat bespreken.

CONTACT

Trefwoorden

dierentolk, dierencommunicatie, dierenfluisteraar, dieren helen, luisteren naar je dier, quantum touch dieren

animaltalk, animal communication, animalwhisperer, healing animals, listen to your animal, quantum touch animals